Harrah’s Las Vegas Lobby Bar

Infinity-Harrahs-LV-Lobby-Bar-installation